Acreditări presă

Acreditarea la Festival Zamfir este provizorie, limitată la ediția pentru care a fost solicitată. Numărul maxim de jurnaliști acreditați pentru o publicație este de 2 persoane (exemplu: reporter însoțit de fotograf sau cameraman) cu excepția partenerilor media. Organizatorii asigură cazarea și masa jurnaliștilor acreditați. Acreditările vor fi acordate de către organizatori în condițiile stabilite prin prezentul regulament. Pentru obținerea unei acreditări, instituția de presă solicitantă se va adresa, în scris, în format electronic, organizatorilor (conform formularului model). Solicitarea va fi datată, semnată și stampilată de directorul instituției media respective sau de către freelancer. Organizatorii vor anunța în timp util perioada în care se primesc solicitările de acreditare și se eliberează legitimațiile corespunzătoare. Cererile de acreditare care nu respectă regulamentul și nu sunt depuse în perioada menționată vor fi respinse.

Jurnalistului acreditat i se eliberează o legitimație personală care îi permite accesul în toate locațiile publice de desfășurare ale festivalului. Jurnaliștii acreditați au obligația să poarte la vedere, pe tot timpul prezenței în zona de desfășurare a spectacolelor, legitimațiile acordate de organizatori. Legitimațiile de acreditare nu sunt transmisibile și sunt valabile doar însoțite de actul de identitate în baza cărora au fost emise. Solicitarea legitimării poate fi făcută de către organizatori sau de reprezentanții acestora. Acordarea acreditării nu atrage controlul organizatorilor festivalului asupra materialelor publicate de jurnalistul acreditat. Procedurile de refuz ale acordării acreditării sau de retragere a acreditării unui jurnalist se pot declanșa numai pentru nerespectarea prezentului regulament, pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității festivalului sau în cazul în care se constată abateri grave sau repetate de la normele deontologiei profesionale, abateri care produc un prejudiciu imaginii publice a festivalului.

De asemenea, jurnaliștii care doresc interviuri cu soliștii festivalului sau cu organizatorii, pot trimite o solicitare în scris (conform formularului model) pe adresa de e-mail a festivalului, contact@festivalzamfir.ro

+ Descarcă formularul de acreditare - Word
+ Descarcă formularul de acreditare - PDF

+ Descarcă formularul de interviu - Word
+ Descarcă formularul de interviu - PDF