Organizatori

image
UNIMIR

Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România este o organizaţie nonprofit şi nonguvernamentală, constituită prin asocierea liberă a personalităţilor care s-au distins în arta creaţiei interpretative prin activitate individuală de referinţă în plan naţional şi internaţional. UNIMIR statuează ca principiu fundamental libertatea concepţiei artistice şi largul schimb de opinii, în temeiul unui profesionalism riguros, neadmiţând sub niciun motiv afilierea la vreo ideologie de orice natură şi urmărind sub toate aspectele promovarea valorilor reale pe tărâmul artelor. Singura politică este cea strict culturală, tinzând către fructificarea maximă a energiilor pe plan artistic spiritual.

Președinte: Miltiade Nenoiu
image
Asociația ECOU

Asociaţia de Tineret ECOU a luat fiinţă în anul 2001, iar evoluţia de-a lungul timpului a urmat mereu o traiectorie ascendentă, fie că ne referim la numărul de voluntari, la amploarea evenimentelor sau la dimensiunile publicului vizat. ECOU a organizat evenimente care au devenit adevărate branduri în oraşul Sfântu Gheorghe, fapt care îi motivează pe voluntarii asociaţiei să se implice şi mai mult. ECOU este, astfel, un membru important al vieţii civice din oraş.

Președinte: Alexandru Ujvarosi
image
Centrul de Cultură Arcuș

Centrul de Cultură Arcuș își propune crearea unei dimensiuni culturale proprii, dar și asigurarea unui nivel de reprezentativitate națională, chiar internațională, ca centru multicultural de creație și interpretare artistică. Prin proiectele desfășurate, Centrul apropie tinerii de cultură și natură deopotrivă, într-un mod cât se poate de inedit, apelând la resursele valoroase pe care le oferă domeniul de la Arcuş.

Director: Kopacz Attila

Parteneri

image
Ministerul Culturii
image
ILSG
image
Consiliul Județean Covasna
image
Primaria Brașov
image
Primaria Sfântu Gheorghe
image
Filarmonica Brașov